Ajankohtaista

Kevään 2021 webinaarit, teemana opintojen aikana tapahtuva uraohjaus

Pohjois-SavoTalent Hub -hanke järjestää kevään 2021 aikana neljä webinaaria/ verkkotyöpajaa, joissa tarkastellaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden opintojen aikana tapahtuvaa uraohjausta ja työllistymisen palvelupolkuja. Webinaarit on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kv- ja ohjaushenkilöstölle sekä uraohjauksen yhteistyötahoille.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kansainväliset maisteriopiskelijat haluavat työllistyä Itä-Suomeen

Itä-Suomen pitovoima on kunnossa. Itä-Suomen yliopiston kansainväliset maisteriopiskelijat ovat halukkaita sekä työllistyä että asua alueella valmistumisen jälkeen. Tämä selviää tuoreesta kartoituksesta, jonka Itä-Suomen yliopisto teki kansainvälisille maisteriopiskelijoille.

Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita työllistymään Suomeen ja neljä viidestä vastaajasta haluaa etsiä ensisijaisesti töitä Itä-Suomesta tai Suomesta valmistumisen jälkeen. Valtaosa olisi myös halukkaita asumaan Suomessa ja tehdä etätöitä ulkomailla sijaitsevaan organisaatioon.

Vastaukset selviävät Itä-Suomen yliopiston kyselystä ja työpajasta, joissa kartoitettiin opiskelijoiden odotuksia ja toiveita työllistymiseen ja kotoutumiseen liittyen sekä selvitettiin pitoivoimaa lisäävien palveluiden kehitystarpeita.

UEF Trainee -webinaarissa tuotiin esille suomalaisia työelämäkäytänteitä

Webinaarissa HR spesialisti Anne Kauppinen esitteli UEF Trainee -harjoittelijoille työsuhdeasioita, kuten työaikaa ja sen seurantaa, palkkaa ja sen määräytymistä, lomia ja niiden kertymistä, sekä sairaspoissaoloja ja niistä ilmoittamisesta. Lisäksi käsiteltiin suomalaisen työkulttuurin erityispiirteitä, kuten luottamusta suullisiin sopimuksiin, kokouskäytänteitä, viestintä- ja tervehdystapoja, sekä työ- ja vapaa-ajan suhdetta. Webinaarissa keskusteltiin myös ammattiliittoihin kuulumisesta, verotuksesta ja työterveydenhuollosta. HR spesialisti Anne Kauppisen kokoama sivusto UEF:n kansainvälisille työntekijöille on löydettävissä täältä.

Elinkeinoelämä Keskusliitton #STAYinFinland-kampanja

EK kannustaa #STAYinFinland-kampanjallaan työnantajia rekrytoimaan Suomessa opiskelevia ulkomaisia opiskelijoita. Lue lisää tästä

Itä-Suomen yliopisto avaa harjoitteluohjelman ulkomaalaisille opiskelijoilleen

UEF Trainee -harjoitteluohjelma on yliopiston uusi avaus kansainvälisten maisteriopiskelijoiden työelämävalmiuksien parantamiseksi ja heidän sitouttamiseensa Itä-Suomeen. Lue lisää tästä