Työpaketit/workpackages

Talent Hub -kehittämistyötä tehdään neljän työpaketin avulla. Ne ovat:

1) Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamisen kehittäminen

2) Kansainvälisten osaajien suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen

3) Kansainvälisten osaajien palvelupolkujen suunnitteleminen ja muodostaminen

4) Kansainvälisten osaajien (opiskelijat, tutkijat, henkilöstö) houkutteleminen Pohjois-Savoon.

Hankkeen tuloksena alueen korkeakouluista valmistuneita kansainvälisiä osaajia työllistyy Pohjois-Savoon merkittävästi enemmän. Osaajilla on paremmat valmiudet etsiä työtä suomalaisista yrityksistä, sekä tulla tasa-arvoiseksi työyhteisön jäseneksi. Pohjoissavolaisten yritysten työvoimapula helpottuu, kun kansanvälisten osaajienlöytäminen, rekrytointi ja palkkaaminen ovat entistä sujuvampaa. Hankkeen kohteena olevat toiminnot tulevat alueenkorkeakoulujen, kaupungin, viranomaisten ja yritysten jokapäiväiseksi toiminnaksi, jotta osaajien ja työvoiman kohtaanto saadaan varmistettua myös tulevaisuudessa.