Kansainvälisten osaajien houkutteleminen Pohjois-Savoon

Työpaketti 4

Käynnistää Suomen laajuisestikin uusia toimintamalleja EDUC-vierailujen kehitystyön osalta. EDUC-vierailullatarkoitetaan kansainvälisestä rekrytoinnista kiinnostuneiden kansainvälisten yritysten vierailuja Pohjois-Savon alueelle.

Parantaa Pohjois-Savon alueen tunnettuutta korkeatasoisena kouluttajana ja haluttuna työmarkkina-alueenakansainvälisten hakijoiden keskuudessa.

Lisätä Pohjois-Savon kansainvälistä koulutusnäkyvyyttä esimerkiksi mediavierailujen tai muiden markkinoinnin javiestinnän toimenpiteiden avulla.

Teemoja: tarkentuu mm. North-Savo Talent Hub -verkkoalustan rakentaminen.