Osaajien ja yritysten kohtaamisen kehittäminen

Työpaketti 1

Lisätä kansainvälisten opiskelijoiden ja Pohjois-Savon alueen yritysten kohtaamista sekä verkostoitumista mm. tapahtumien, koulutuksen ja harjoitteluiden kautta.

Tukea paikallisia yrityksiä kansainvälisten osaajien harjoitteluiden järjestämisessä ja palkkaamisessa.

Teemoja: Internationa Talen Day, Jobs for Summer, Learn the Pecularities of Finland, UEF Internships.

Toimenpiteet: kerromme työpaketissa toteutetusta kehittämistyöstä.