Palvelupolkujen suunnitteleminen ja muodostaminen

Työpaketti 3

Koota yhteen jo olemassa olevia eri toimijoiden tarjoamia palveluita ja hyviä käytäntöjä, sekä tuoda niitä paremmin kansainvälisten osaajien ja paikallisten yritysten tietoon.

Kv-kohtaamo –toiminnan jatkaminen Pohjois-Savon alueella.

Luoda kansainvälisten opiskelijoiden urapolkumalli, jota voidaan toisintaa myös muille koulutusasteille.

Teemoja: Urapolkumallit