Suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen

Työpaketti 2

Kehittää kansainvälisten osaajien osaamista suomalaisesta työelämästä ja -kulttuurista, sekä työnhausta Suomessa.

Nostaa esiin suomen kielen merkitystä työllistymisessä ja edistää kansainvälisten opiskelijoiden ja työntekijöidenkiinnostusta kielen opiskeluun ja tuoda näkyviin sekä lisätä kielikoulutukseen liittyvää tarjontaa.

Tukea opiskelijoiden perheenjäsenten asettautumista ja työllistymistä alueelle

Teemoja: Find your mentor, Savo works -tapahtumat, Differentt Career Paths -vierailut