Yhteistyöhankkeita / in co-operation with

Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista (VeKo)

Supporting Immigrants to Higher Education (SimHE)

Future Sawo -hanke

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistäminen, toimintamalli ja ketteriä kokeiluja KILKAS. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun